In the Media

 

      

 

 

 מתוך מגזין "נשים" יולי 2018

מתוך "סקופר" יולי 2018

 

מתוך אתר "תפוז"

 

 

מתוך אתר האמנות Artbeat

 

מתוך אתר "הדברות"

 

מתוך "הקול היהודי"

 

מתוך "בחדרי חרדים"