סודות וצללים - Secrets and Shadows

The book "Secrets and Shadows" is a collection of photographs and texts taken from conversations with various people, in various periods.  The photographs are something of a "visual echo" to the text.  The combination of verbal and physical languages leaves room for additional interpretations of both.  The photographs and  texts express a moment of introspection, into the rupture point, and readiness to move the pain from the shadows into the light, from the hidden into the open, from the emotional experience to insight, from damage to repair.

In some instances, a text appears without an accompanying photograph, or the reverse, which allows the observer to provide his own meaning to the text or photograph. Along with the various voices in this book, I have also included statements and feelings from the journey I have taken as an "immigrant" from the secular culture to a religious existence twenty years ago .  

Click to View the full collection

בספר סודות וצללים ליקטתי משפטים ושברי אמירות ששמעתי מבני משפחה, חברות ואנשים שחייהם הצטלבו בחיי, וצילמתי עבורם תמונות, אותן ביימתי תוך העמדת בובות ועיצוב תאורה.בטקסטים המובאים בספר זה חושפות האמירות אמת מכאיבה, גילוי מפתיע או תובנה מרומזת. מילים שנגעו בי. זהו גם סיפור המסע שלי כמהגרת מהתרבות החילונית להוויה הדתית. הספר סודות וצללים הוא בבחינת יציאה למסע של קשב והתבוננות בזיכרונות, בחוויות ובתובנות של בני אדם. מסע החולף בין צללים, ומנסה לגעת בסוד ותוך כך מבקש להפגיש את הקורא והצופה עם עצמו דרך סיפורו של הזולת, האחר