בסוד הדברים, תערוכה במוזיאון היהודי על שם וולפסון, ירושלים 2018